FANDOM


BCA126C6-6DF9-4204-9042-04C257A38F32

概要 編集

1151は素数である。語呂はいい恋。左に3,6,9,39,63,96を付けて素数になる裏弥勒オロチ数

1151を含む素数 編集

  • 31151
  • 61151
  • 91151
  • 391151
  • 631151
  • 961151
  • 121151
  • 833891012121151x(闇民泊TQQいい恋)

1151と合わせて覚えたい素数 編集

  • 63115x(x=1,3,7)

関連項目 編集